Štramberk, Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku, Štramberk - Támovice zpět

Informace

Kostel sv. Kateřiny ve Štramberku (Tamovicích) stojí na vyvýšeném břehu říčky Sedlnice při cestě ze Štramberka do Nového Jičína. Samotný kostel je vrcholně gotická stavba z přelomu 14. až 15. století s pravoúhlým kněžištěm a obdélnou lodí. Do ní se vchází z venkovní podsíně pravoúhlým kamenným portálem v ose kostela. K jižní straně lodi přiléhá později přistavěná zděná předsíň se sedlovou střechou a bedněným štítem s kabřincem. Kostelní loď odděluje od kněžiště lomený vítězný oblouk s kamenným ostěním. V ose kněžiště je původní gotické lomené okno s kružbou. Na evangelní straně se vstupuje pravoúhlým gotickým portálem do úzké plochostropé sakristie, v níž se dochovalo malé lomené okénko s kamenným ostěním. Nad sakristií je roubená oratoř otevřená do kněžiště dvěma obloukovými arkádami. Při kostelíku stávala vesnice Tamovice připomínaná v urbáři z roku 1558 a měla pouze čtyři usedlé - tři sedláky a jednoho zahradníka. Koncem 16. století ves zanikla a místo ní dala vrchnost postavit dvůr patřící ke Štramberku. Zdá se, že až v 17. století byl kostel dán do užívání sousední vesnici Závišicím. Obyvatelé začali kostel sv. Kateřiny zvelebovat. Roku 1671 pořídil mlynář a rychtář Pavel Melc nový oltář se zlacenými řezbami a obrazem svaté Kateřiny. Z téže doby se zachovala pěkně provedená kazatelna. Varhanní skříň je datovaná rokem 1663. Nový barokní interiér osvětlila zvětšená okna, jedno v lodi, druhé v kněžišti, což dokládá vyrytý Gotické okénko v sakristii.
Roku 1895 byl vyměněný starý barokní oltář za pseudogotický se sochou svaté Kateřiny. Roku 1935 si závišičtí občané postavili v obci nový kostel, čímž kostelík svaté Kateřiny začal pomalu pustnout a chátrat. Dočkal se obnovy v letech 1949 až 1951 za přispění státní památkové péče a místních farníků. V roce 2009 byly zkoumány vzorky dřeva z různých míst kostela. Zjistilo se, že krov nad kněžištěm a částí lodi byl vystavěn v letech 1440 až 1441 a představuje nejstarší stojící krovovou konstrukci v Moravskoslezském kraji. Věž nad lodí zbudovali v roce 1557 a dřevěná trojramenná kruchta s vyřezávanou balustrádou je datována léty 1609 až 1610. Není bez zajímavosti, že ve stejné době byla vystavěna nová kruchta i ve štramberském bývalém farním kostele. Další nezbytná celková obnova kostela a dřevěného oplocení hřbitova proběhla v letech 2011-2012. Všechny poničené a  hnilobou napadené dřevěné části byly vyměněné. Celá stavba dostala novou šindelovou krytinou. Na vnějších i vnitřních stěnách byly obnoveny vápenné omítky. Vchody zabezpečují nové mříže a dovolují větrání stavby. Současně s opravami probíhal záchranný archeologický průzkum v části lodi a v sakristii. Zjistilo se, že kostel stojí na místě staršího středověkého pohřebiště. Uvnitř chrámu i sakristie se pohřbívalo, a to v několika vrstvách nad sebou, od středověku až do 17. století. Celkové náklady opravy v letech 2011-2012 dosáhly 4,8 mil. Kč, z nichž 92,5% pokryla dotace Evropské unie. Kostel je nově otevřen od července 2012 a je možné jej navštívit po předešlé rezervaci na webových stránkách www.svata-katerina.cz. Pohřbená těla pod podlahou kostela Pohřby pod základy kostela dokládají existenci staršího hřbitova.

Otevírací doba

Otvírací doba v rámci projektu Otevřené chrámy.
Přítomnost průvodce po celou otvírací dobu.
(od 1.5. do 30.10.)

Sobota: 13:00-17:00
Neděle: 13:00-17:00

Nejbližší poutní místa
Navštivte také tato místa!

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Severní Morava a Slezsko

Území regionu je charakteristický malebnými kopci, horskými hřebeny i úrodnými rovinami. Jsou zde ideální podmínky pro letní i zimní sporty, ale také pro relaxaci a lázeňské pobyty. Centrem regionu je město Ostrava, kde najdeme opravdu vysokou koncentraci technických památek a industriálních zajímavostí. Také milovníci hradů a zámků si přijdou na své, neboť je čeká oblíbený cíl všech romantiků – zřícenina hradu Hukvaldy, hrad Sovinec, zámek Hradec nad Moravicí a mnoho dalších. Obdivovatelé přírodních krás jistě ocení lužní krajinu Poodří, vodopády Bílé Opavy a Rešovské vodopády.

Jeseníky-východ, Beskydy-Valašsko, Těšínské Slezsko, Ostravsko, Poodří-Moravské Kravařsko, Opavské Slezsko

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.