Polná, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Informace

Národní Kulturní památka - Děkanský chrám

Největší ze čtyř polenských kostelů byl vystavěn v letech 1700-1707 podle plánů italského mistra Dominika de Angeli v místě bý­valého gotického kostela Matky Boží; ten byl v roce 1699 za tím účelem zbořen. První stavitel Vít z Nového Veselí v roce 1701 pro jisté neshody odstoupil a stavbu mariánského chrámu pak řídili Italové Jan a Pietro Spi­netti.

V roce 1707 byla nedokončená stavba provizorně předána, aby mohla sloužit svým účelům. Ve dnech 7. – 13. září 1707 byl chrám vysvěcen strahovským opatem Vítem. Trojlodní baziliku z velké části financoval majitel polenského pan­ství Leopold Ditrichštejn. Ten však v roce 1708 zemřel a další práce byly zasta­veny. Podle původních plánů měly být např. ještě postaveny dvě menší boční věže a 12 kamen­ných soch sv. apoštolů. K tomu však ni­kdy nedošlo. Přání knížete Leopolda Dit­richštejna a jeho otce Fer­dinanda vystavět v Polné velkolepý chrám pro bohoslužby se spl­nilo jen částečně. Přesto jde o dílo monumentální a obdivované.

Monumentální stavba na největším polenském náměstí – Husově – je vedle areálu hradu a zámku dominantou města. Odborníky je chrám řazen mezi nejnádherněji vyzdobené církevní stavby v České republice. Dokonalou ukázkou precizní výtvarné práce italských mistrů z Florencie je štuková a fresková výzdoba na stěnách, valené klenbě a stropech chrámu, která má vskutku evropskou úroveň. V letech 1707 a 1708 zde pracovali na dokončení a úpravách výzdoby malíř Luca Antonio Colomba (1674-1737) a štukatér a mramorář Giacomo Antonio Corbellini (1674-1742), který předtím působil mj. i ve Znojmě a na hradě Pernštejn. Kolem chrámu je ze tří stran ohradní zeď, na západní straně rozdělena terasou a schodištěm. Pod schodištěm je kamenná kašna se sloupem uprostřed s plastikou putta, nad ní jsou umístěny sochy sv. Petra a sv. Pavla. Ty měly být spolu se sochami na mostě ve Žďáře nad Sázavou původně umístěny na volutách vyčnívajících po obou stranách chrámu nad střechou lodi. Půdorysnou dispozicí, objemem v krychlových metrech a celkovým pojetím je tento barokní skvost právem uváděn jako jeden z největších.
Je 63 m dlouhý, 26 m široký a 22 m vysoký. Věž sahá do výšky 64 m. Byla postavena v roce 1894 podle návrhu arch. Františka Schmoranze, když původní věž shořela při požáru v r. 1863. Kromě hlavního oltáře v hlavní lodi je v obou postranních ještě 8 menších bočních oltářů. Zajímavá je dlažba z roku 1713. Pod dlažbou z části ze starých náhrobních kamenů nacházejí se hrobky šlechtického rodu Žejdliců, kteří Polnou drželi v letech 1597-1623.
Velké barokní varhany, dílo Davida Siebera z roku 1708, doplňují menší, velmi vzácné varhany z konce 16. sto­letí na literátském kůru na řemenový pohon (tzv. klakováním). U chrámu je budova děkanství a kaplanka s tzv. školskou branou. Ve farní zahradě při děkanství je menší kamenná kašna. Kaplanka dříve sloužila jako škola, v letech 1900-1925 zde bylo muzeum; dnes zde má svůj úřad Policie ČR.

Vzdálenost od objektu

Autobusová zastávka

260m

Restaurace

71m

Obchod

200m

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Vysočina

Turistický region a oblast Vysočina je místem, kde naleznete 3 lokality památek UNESCO, množství historických měst, jedinečné muzejní expozice, komplexy židovských památek a mnoho dalších zajímavostí. Přírodní bohatství, které patří k ekologicky nejčistším, poskytuje kopcovitou krajinu, množství lesů, rybníků, vodních toků. Oblast Vysočiny je protkána sítí značených turistických cest, tras pro cyklisty i zimních běžeckých stop. Vyznavači aktivní dovolené zde najdou vše potřebné pro letní i zimní aktivity.

Vysočina

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.