Přepychy, kaple Panny Marie Lurdské, Dřízna

Informace

Stručný popis posvátného místa Dřízna

Krásou požehnaný kraj pod Orlickými horami uchovává několik menších mariánských poutních míst. K nim patří i malebné údolí Dřízna, asi 2 km od  Přepych.

Mariánští ctitelé vyhledávají dřízenské údolí zvláště v nedělních odpoledních hodinách měsíce května a října. Můžete se projít cestičkami – křížovou cestou s Božím hrobem, shlédnout kapli a studánku. V přírodním půvabu tohoto místa vdechuje poutník do duše ovzduší milosti.

        Na začátku údolí pramení vydatný pramen, který nikdy nevyschne a u kterého kdysi dávno naši předkové založili obec Přepychy. Kousek dál v údolí se nachází pramen „Křížovka“ pojmenovaný podle kříže, který tu odedávna stával. Tento pramen se těšil u lidí zvláštní úctě, důvěře a zbožnosti a ta nikdy neochabla, ani když bylo toto místo sešlé a zpustlé.Později vznikl velký zájem a nadšení pro to, aby „Křížovka“ byla upravena na důstojné poutní místo. Díla se ujal stavitel Václav Hrubý z Opočna. Na jeho popud byla v roce 1883 studánka upravena jako mariánská jeskyně s nápisem: „Já jsem Neposkvrněné početí“. Před jeskyni byla umístěna kovová mřížka a malá jímka, do které vtéká voda z jeskyně.Nejstarší památkou zachovanou až dodnes je na kmenu zavěšený obrázek Matky Boží s dítětem, namalovaný na dřevě a zasklený v plechovém rámu s letopočtem 1764. Na obraze jsou velká písmena M. P. Kdo však tento obraz pověsil a proč, není známo.

Původní, několikrát obnovovaný, dřevěný kříž byl v 80. letech 19. století nahrazen z prostředků nejmenovaného dárce křížem litinovým. Ten byl objednán z huti arciknížete Albrechta ve Slezsku. Postavení kříže bylo dokončeno při světle luceren o půl noci před svátkem Narození Panny Marie 8. září 1883. Další den v neděli 9. září 1883, v den, kdy se slavilo 200 let vysvobození a ubránění Vídně od Turků, posvětil kříž a jeskyni P. Antonín Flesar, farář z  Přepych. Na tuto slavnost přišlo nevídané množství věřících.Vlastním zakladatelem Dřízen jako poutního místa byl přepyšský kaplan P. Alois Mádr, který zemřel roku 1892 ve věku 41 let. Jeho zásluhou byla v roce 1883 postavena nad pramenem výše zmíněná kamenná jeskyně se soškou Panny Marie Lurdské a starý dřevěný kříž u studánky byl nahrazen křížem kovovým na kamenném podstavci. Právě díky kaplanu Mádrovi byla také v roce 1883 postavena kaple s oltářem Panny Marie Lurdské. Na oltáři jsou umístěny i sochy sv. Jáchyma a sv. Anny. Vpředu po stranách kaple je ještě socha Božského Srdce Páně a socha sv. Josefa. Na stráni v lese byly v roce 1891 zřízeny kapličky křížové cesty. Jsou zakončeny „Božím hrobem“ vytesaným ve skále. Všechno bylo postaveno z darů věřících a z iniciativy jmenovaného P. Aloise Mádra. Vděční farníci  postavili tomuto horlivému knězi poblíž kříže pomník.V loňském roce  byla  zahájena další větší oprava tohoto místa zásluhou P. Pavola Bazára CM, administrátora farnosti Přepychy, a jeho neúnavného pomocníka pana Ježka. Oprava se týkala především křížové cesty, Božího hrobu, pomníku kaplana Mádra, bylo obnoveno zlacení nápisů. Historický obraz Panny Marie z roku 1764 je restaurován. O poutní místo se starají sestry z farního domu v Přepychách a také pan Ježek, kterého za jeho zásluhy při obnově dřízenského poutního místa osobně vyznamenal diecézní biskup mons. Dominik Duka. Věříme, že využijete nabídky strávit v Dříznách příjemné chvíle duchovního občerstvení, třeba formou rodinného výletu (k dispozici je i ohniště!).Odkaz a přání našich předků

První přání je, aby toto posvátné místo, které bylo vybudováno usilovnou prací a velkou obětavostí - nezpustlo, ale spíše se stále zvelebovalo.

Druhé přání, které vychází z hloubi duše je, aby toto posvátné místo přinášelo požehnání pro celý kraj a bylo na přímluvu Matky Boží pomocnice křesťanů nevyčerpatelným zdrojem milostí na duši i na těle.

Třetí přání pro ty kdo na toto místo přijdou a s neomezenou důvěrou k bohorodičce a celé svaté rodině budou zbožně prosit, aby byli vyslyšeni a po celý svůj život aby pociťovali mocnou ochranu, ale zvláště aby byli ochráněni ode všeho zlého v hodince své smrti, na přímluvu Panny Marie Dřízenské.„Pamatujte na skutky našich otců, které činili za časů svých a dojdete slávy věčné.“zpracoval Pavel KavalírPoutě a pobožnosti

Hlavní pouť: 15. 8. Nanebevzetí Panny Marie

májové pobožnosti každou neděli v květnu


Vzdálenost od objektu

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Královehradecko

Pro region jsou typická skalní města, stolové hory, bludiště rozmanitých skalních útvarů, hrady a zámky a množství značených turistických tras jak pro pěší, tak pro cyklisty. Mezi nejvyhledávanější zajímavosti patří barokní pevnostní město Josefov s labyrintem podzemních chodeb a vojenské pevnosti. Oblíbeným místem je i údolí řeky Úpy nedaleko Ratibořic známé především prostřednictvím Babičky Boženy Němcové. 

Kladské pomezí, Hradecko, Orlické hory

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.