Zlaté Hory, poutní kostel Panny Marie Pomocné, Maria Hilf

BohoslužbyPravidelné bohoslužby (aktualizováno 9. 11. 2015) (iBohosluzby.cz ):

Ne
10:30
, celý rok, každý týden
Ne
15:00
, celý rok, každý týden
So
10:30
, celý rok, každý týden

Informace

Útrapy třicetileté války pronikly také do slezských hor. Když Švédové přitáhli roku 1647 k městu Zuckmantlu (dnes Zlaté Hory), obyvatelstvo opouštělo svůj majetek a zachraňovalo si holý život útěkem do hor.Žena místního řezníka Anna Tannheiserová, která byla v požehnaném stavu, našla bezpečné místo na hoře zvané Boží dar (Gottesgabe) asi hodinu cesty od města. V místě, které bylo skálou ohraničeno jako zdí a zastřešeno mohutnou jedlí, již nepřítel nehrozil, zato však na osamělou ženu přišly porodní bolesti. V této tísni úpěnlivě prosila Boha o pomoc a Svatou Pannu o přímluvu. Byla vyslyšena. Dne 18. července zde porodila zdravého syna Martina, s nímž se zakrátko vrátila domů. Chlapec prožil život jako vážený muž - radní svého města. Jeho dcera Dorota Weisová pak splnila Tannheiserovu poslední vůli. Nechala u malíře Šimona Schwarzera zhotovit obraz Bohorodičky a zavěsit jej na staré jedli v lesní samotě, kde se její otec narodil.     Původní milostný obraz Panny Marie, nacházející se nyní ve farním kostele ve Zlatých HoráchStalo se tak v říjnu roku 1718 a již v následujícím roce toto místo začalo přitahovat první poutníky. Postupně přicházelo stále více ctitelů P. Marie z Jesenicka i ze vzdálenějších míst. Během deseti let byla na místě narození chlapce Martina postavena kaple a zápisy vyšetřující biskupské komise (tvořili ji kněz a dva lékaři) svědčí o tom, že během poměrně krátkého období došlo nejméně k pěti zázračným uzdravením.Na přání věřících Zuckmantlu biskupský úřad ve Vratislavi svolil, aby byl velmi krásný obraz roku 1729 přenesen do farního kostela. Tento zázračný obraz - kopie proslulé  "pasovské " Madony s dítětem od Lucase Cranacha - tam zůstal dodnes. Pro lesní kapli byla zhotovena  kopie jiná.Zakrátko však bylo toto poutní místo (zvané Maria Hilf - Panna Maria Pomocná) poprvé ve velkém nebezpečí. "Osvícené" reformy Josefa II. dosáhly i sem a v roce 1785 bylo vrchností nařízeno dřevěnou kapli zbourat. Obyvatelstvo Zlatých Hor podpořeno biskupstvím se však bránilo. Odvolání proti úřednímu rozhodnutí bylo sice zamítnuto, ale ke zbourání kaple nedošlo, protože se v širém okolí nenašel nikdo, kdo by byl ochoten státní příkaz splnit.  A to ani pod pohrůžkou,  že k provedení příkazu bude použito vojska.  Bylo to ale v době napoleonských válek a stát měl asi jiné starosti. Roku 1819 bylo úředně povoleno kapli znovu otevřít .


Vzdálenost od objektu

Poutě

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Střední Morava a Jeseníky

K poznávání Střední Moravy patří neodmyslitelně hrady, zámky a historické památky města Olomouce. Centrum regionu Olomouc je vyhledávané nejen pro množství památek, z nichž sloup Nejsvětější Trojíce v centru města je památkou UNESCO, ale také pro typické gastronomické speciality. Zatímco Jeseníky jsou spojeny s horskou přírodou a množstvím sportovních aktivit. K vyhledávaným místům patří Zlaté Hory, které lákají originálním skanzenem se zlatorudnými mlýny a poutním místem „Maria Hilf“. Hojně navštěvovaným místem je lázeňské město Jeseník. Specifickou oblastí je Osoblažsko neboli „Slezská Haná“ na severozápadě Moravskoslezského kraje. Jedná se o jednu z nejchudších a nejméně osídlených oblastí Česka, která se ovšem může pyšnit krásnou přírodou, osoblažskou úzkokolejkou, zámkem ve Slezských Rudolticích a řadou unikátních kulturních památek.

Střední Morava, Jeseníky-západ

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.