Žlutice-Skoky, poutní kostel Navštívení Panny Marie, Skoky u Žlutic

BohoslužbyPravidelné bohoslužby (aktualizováno 18. 5. 2017) (iBohosluzby.cz ):

Ne
14:00
, celý rok, 1x za měsíc, jinak, Vždy alespoň jedna poutní mše měsíčně, více na www.skoky.eu

Informace   U zrodu tohoto kdysi velmi slavného a hojně navštěvovaného mariánského poutního místa stála kopie milostného obrazu Panny Marie Pomocnice z německého Pasova, kterou namaloval toužimský malíř Johann W. Richter v roce 1717 pro stavitele zdejší barokní kaple, místního sedláka Adama Lienerta. Zdejší obraz, později známý pod lidovým označením "Panenka Skákavá", proslul četnými zázraky. Ty a příliv poutníků, kterých bývalo i přes čtyřicet tisíc ročně, vedly zdejší údrčskou vrchnost, markraběte Ludvíka Jiřího z Baden-Badenu, ke stavbě dnešního poutního kostela. Stavbu vedl v l. 1736-38 stavitel Johann Schmied z Útviny. Kostel spravovali od roku 1740 tepelští premonstráti, kteří při něm v roce 1748 zřídili klášterní superiorát.

   Obec Skoky, připomínaná k r. 1513 jako součást blízké Údrče, zvaná dříve také Mariánské Skoky, zanikla při výstavbě Žlutické přehradní nádrže koncem 60. let 20. stol. Kostel patřící Kanonii premonstrátů v Teplé byl na přelomu tisíciletí vyrabován a těžce poškozen zloději, kteří v roce 2006 kvůli měděné krytině strhli sanktusník i střechy věží na zem. Od r. 2006 probíhají aktivity na jeho záchranu a oživení. K tradičním dvěma poutím, 1. května a první neděli v červenci, přibyly další kulturní a společenské aktivity, organizované pod vedením občanského sdružení Pod střechou.Skoky jsou od roku 2010 cílem mariánské poutní Skokovské stezky z kláštera v Teplé. Kostel je zpřístupňován nepravidelně, během poutní sezóny v červenci a srpnu zpravidla denně, zatím ovšem bez pravidelné duchovní služby, poutníkům slouží kopie milostného obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků. Více informací na webu Skoků.   Jednolodní kostel vystavěný v letech 1736-38 stojí na umělé terase, která vyplňuje bývalou náves. Terasa je odvodňována soustavou dvou štol, které ústí pod terasou do rybníčka. Monumentálnímu průčelí kostela dominují dvě masivní věže zakončené báněmi s lucernami a cibulkami s hrotnicemi, na nichž bývaly mariánské hvězdy. Na obdélnou loď navazuje užší presbytář s dvojicí postranních sakristií. Vstup do lodi tvoří hlavní a dva boční vstupy s okovanými vraty. Vnější vzhled kostela a polovalbová střecha pochází z poslední rekonstrukce z let 1903-4. Mezi věžemi je předsíň, z ní jsou přístupné prostory věží se schodištěm, sklepem a bývalou kaplí v podvěží. Loď je sklenuta třemi poli falešné dřevěné klenby, s malbami. Interiér člení bohatá štuková výzdoba se svazkovými pilastry, na kůru je torzo varhan z roku 1906. V presbytáři se nachází torzo hlavního oltáře z poloviny 18. století, má dvě části, vlastní oltář byl baldachýnový, za ním jsou kulisovitě řazené, bohatě řezané a zdobené oltářní stěny s dvouramenným schodištěm k obrazu zdejší Madony, který byl pohyblivě usazen v pevném předním rámu. Pod obrazem integrovaný stupínek s klekátkem a obětní pokladnou. Nad brankami schodiště stávaly zlacené sochy sv. Anny a Jáchyma. V zadní stěně oltářního stolu otvory pro posvěcování devočních předmětů. Sakristie jsou do presbytáře otevřeny posuvnými okny, původně s bohatě kovanými mřížemi, východní sakristie sloužila také jako panská oratoř. Klenba presbytáře je valená a zděná. V lodi jsou dva boční oltáře z doby kolem r. 1760, bohatě zdobené se zlacenými reliéfy, obrazy a sochami, zasvěcené sv. Josefu a Janu Nepomuckému. Ve výklencích lodi čtyři velké sochy sv. Norberta, Gilberta, Krista a Immaculaty. Bohatě zdobená kazatelna z roku 1767. Ze čtyř barokních zpovědnic dochovány dvě (další čtyři bývaly původně i vně kostela), vybavení kostela doplňují bohatě řezané lavice. V mobiliáři kostela se dále nacházela řada dalších předmětů a zařízení, např. relikviáře, oltáře, sochy, obrazy a také čtyři zvony. Většina zařízení byla rozkradena nebo zničena vandaly, zbytek, včetně nejcenějšího obrazu "Panenky Skákavé", je uložen v depozitářích a muzeu. Kostel byl po roce 2006 zakonzervován a čeká na renovaci.


Vzdálenost od objektu

Autobusová zastávka

7 km

Restaurace

12 km

Obchod

12 km

Poutě

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Západočeské lázně

Nejzápadnější region České republiky je známý především pro vyhlášená tradiční lázeňská města. Návštěvníci zde obdivují jak originální lázeňskou architekturu, tak jedinečné přírodní léčivé prameny. Region se pyšní také místem, kde je uchován relikviář svatého Maura, který je společně s korunovačními klenoty považován za nejvzácnější památky České republiky. Cestovatelé obdivují také nesčetné přírodní krásy, jako jsou například pohádkové skály, národní přírodní rezervace, naučné stezky, rozhledny a vyhlídkové věže. Pro zvídavé návštěvníky jsou připraveny prohlídky sklářských dílen, výroba tradičního bylinného likéru a mnoho dalšího.

Západočeské lázně

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.