Vilémov-Klášter, kostel sv. Václava

BohoslužbyPravidelné bohoslužby (aktualizováno 11. 8. 2017) (iBohosluzby.cz ):

Ne
9:00
, celý rok, každý týden
16:00
, zimní čas, každý týden
17:00
, letní čas, každý týden

Informace

Kostel sv. Václava se nachází na místě s bohatou historií, která se začala psát už v 1. polovině 12. století, kdy se v těchto místech rozkládalo opatství apoštolů Petra a Pavla.

Tento benediktinský klášter, jehož centrum se nalézalo v místech dnešního zámku s parkem a dvorem, zažívalo období největšího rozkvětu za vlády Přemysla Otakara II. ve 13. století. Poté následovalo období častých sporů a následného úpadku. Zánik vilémovského konventu přišel s husitskými bouřemi během 1. poloviny 15. století, kdy došlo několikrát k jeho vyloupení a poboření.

S jistotou víme, že v klášterní ohradě se nacházely kostely dva: konventní chrám sv. Petra a Pavla a farní, zaslíbený Panně Marii (dnes na jeho místě kostel sv. Václava). Farní kostel zanikl patrně společně s klášterem a jediné, co husitskou zkázu přečkalo, je středověká hranolová věž, která je součástí tohoto chrámu dodnes.

Další zmínka je z roku 1639 a to už je připomínán kostel sv. Václava rozměrů nepatrných a již také poškozený. S největší pravděpodobností byl poškozen za řádění švédského vojska pod vedením velitele Dampiera na zdejším panství v roce 1618. Patrně brzy potom byla znovu zřízena fara a kostel nejspíš opraven.

V letech 1726 dal stavebník a patron kostela, hrabě Václav Ferdinand Carreto z Millesima, strhnout nevyhovující a poškozený svatostánek a započal s výstavbou současného chrámu, která byla dokončena o rok později. Sakristie s předsíňkou byla dodatečně přistavena v roce 1738.

Tím došlo k sjednocení podoby chrámu se zámkem, což symbolizovalo spřízněnost zámeckých pánů s kostelem, ke kterému drželi patronátní právo. Kostel od časů výstavby nedoznal žádných stavebních úprav a jedná se tedy o čistou barokní stavbu, neporušenou dalšími stavebními úpravami.

Typologicky představuje kostel jednolodní stavbu s od severu připojenou hranolovou věží a sakristií. Kostel je veden v Ústředním seznamu kulturních památek.

Vzdálenost od objektu

Nejbližší ubytování
Odpočiňte si u nás!

Nejbližší zajímavosti
Zastavte se u nás!

Turistický region Vysočina

Turistický region a oblast Vysočina je místem, kde naleznete 3 lokality památek UNESCO, množství historických měst, jedinečné muzejní expozice, komplexy židovských památek a mnoho dalších zajímavostí. Přírodní bohatství, které patří k ekologicky nejčistším, poskytuje kopcovitou krajinu, množství lesů, rybníků, vodních toků. Oblast Vysočiny je protkána sítí značených turistických cest, tras pro cyklisty i zimních běžeckých stop. Vyznavači aktivní dovolené zde najdou vše potřebné pro letní i zimní aktivity.

Vysočina

Nevybrali jste?
Nevadí, zde máte několik dalších možností!

Hodnocení

z celkového počtu 0 recenzí.
Toto místo zatím žádný z uživatelů nehodnotil, buďte první a podělte se s ostatními o vaši zkušenost.